ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อ่านจับใจความ ป.4-6 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมุสลิม สมันนะ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:44   อ่าน 406 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การจัดสวนถาด ป.4-6 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรพีพรรณ ฑีฆะพงษ์ , เด็กชายพัฒนพงษ์ ทวีทรัพย์
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:42   อ่าน 449 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ powerpoint ป.4-6 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญารินดา อับดุลลากาซิม
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:39   อ่าน 751 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองรางวัลชนะเลิศอันดับที 1 E-book ป.4-6 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูวเดช ดวงทอง
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:38   อ่าน 672 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 paint ป.1-3 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนบัตร ทรัพย์ชาลี
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:37   อ่าน 614 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ paint ป.4-6 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรพล มะณีวงค์
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:35   อ่าน 578 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ‪#‎รางวัลชนะเลิศ‬ แข่งขันเกม 24 ระดับ ป.1-3 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงษ์พีระ ศิริพราหมณกุล
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:33   อ่าน 461 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลการแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:30   อ่าน 393 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย การจัดสวนถาด ระดับชั้นป.4-6 ระดับเขตหนองจอก ในกิจกรรมงานนิทรรศการทางวิชาการ ศุนย์วิชาการเขตหนองจอก 58 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กทม.
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประไพศรี มะสกุล และ เด็กชายธนากร รักกสิกร
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,14:13   อ่าน 1069 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้น ป.1 - ป.3 หัวข้อ โรงเรียนในฝัน ระดับเขตหนองจอก ในกิจกรรมงานนิทรรศการทางวิชาการ ศุนย์วิชาการเขตหนองจอก 58 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก ก
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนบัตร ทรัพย์ชาลี
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,14:11   อ่าน 1155 ครั้ง