ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรื่องกล้วยตากออร์แกนิค
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุวรรณหงษ์ ทองศรี, เด็กหญิงไอริน แสงโก๊ะ, เด็กหญิงนภัสนันท์ แจ้งบุรี
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2565,15:29   อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อ่านจับใจความ ป.4-6 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายมุสลิม สมันนะ
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:44   อ่าน 506 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การจัดสวนถาด ป.4-6 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรพีพรรณ ฑีฆะพงษ์ , เด็กชายพัฒนพงษ์ ทวีทรัพย์
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:42   อ่าน 549 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ powerpoint ป.4-6 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงญารินดา อับดุลลากาซิม
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:39   อ่าน 867 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองรางวัลชนะเลิศอันดับที 1 E-book ป.4-6 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูวเดช ดวงทอง
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:38   อ่าน 762 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 paint ป.1-3 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนบัตร ทรัพย์ชาลี
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:37   อ่าน 731 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ paint ป.4-6 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธีรพล มะณีวงค์
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:35   อ่าน 689 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ‪#‎รางวัลชนะเลิศ‬ แข่งขันเกม 24 ระดับ ป.1-3 การแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน : เด็กชายพงษ์พีระ ศิริพราหมณกุล
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:33   อ่าน 544 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลการแข่งขันนิทรรศการทางวิชาการ ศูนย์วิชาการเขตหนองจอก 13 กรกฎาคม 2559
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2559,08:30   อ่าน 493 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชย การจัดสวนถาด ระดับชั้นป.4-6 ระดับเขตหนองจอก ในกิจกรรมงานนิทรรศการทางวิชาการ ศุนย์วิชาการเขตหนองจอก 58 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา สำนักงานเขตหนองจอก กทม.
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงประไพศรี มะสกุล และ เด็กชายธนากร รักกสิกร
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,14:13   อ่าน 1182 ครั้ง