กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธวัชชัย เก่านาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6