ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะอนุกรรมการฯ สำนักงบประมาณ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโยธา สำนักการศึกษา ออกตรวจงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และสถานที่จริงโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เพื่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 2 มีนาคม 2565
คณะอนุกรรมการฯ สำนักงบประมาณ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโยธา สำนักการศึกษา ออกตรวจงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และสถานที่จริงโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เพื่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากร ซึ่งมีโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์จะเข้าพักอาศัย ได้แก่ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย โรงเรียนอิสลามลำไทร โรงเรียนสุเหร่านาตับ และโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว รวมทั้งเยี่ยมชมเรือนวิถีไทยรวมน้ำใจสู่ลูกรัก พิพิธภัณฑ์วิถีลำอีรั้ว โดย นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่จริง
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 188 ครั้ง