ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14 ธันวาคม 2564
นายวิลัน ทำไร่ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เยี่ยมชมเรือนวิถีไทยรวมน้ำใจสู่ลูกรัก พิพิธภัณฑ์วิถีลำอีรั้ว และ สวนเมล่อน "คิโมจิ"
นายสุวินัย สมันเลาะ ผู้อำนวยโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ (มัธยม) เยี่ยมชมเรือนวิถีไทยรวมน้ำใจสู่ลูกรัก พิพิธภัณฑ์วิถีลำอีรั้ว และ สวนเมล่อน "คิโมจิ"
โดยมี นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2564,00:00   อ่าน 192 ครั้ง