ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำที่นักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
การตรวจประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำที่นักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยนางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in School สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป-กลับ เยี่ยมชมสวนเมล่อนกรีนเน็ต และพิพิธภัณฑ์วิถีลำอีรั้ว โดยมีนางธมญย์รัตน์ เจริญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางสาวมาลัย ภัทรมณีนิล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองจอก นายนิมิตร ชื่นชูจิตร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ นางวาสนา บุญทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 44 (ลำผักชี)
ทั้งนี้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรได้นำคณะกรรมการเยี่ยมชมและทำการตรวจประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ขอขอบคุณ คณะกรรมการประเมินทุกท่านที่มาเยี่ยมชมและตรวจประเมินในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 229 ครั้ง