ข่าวประชาสัมพันธ์
นางดาราลักษณ์ อุณหวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกลางคลองสอง สำนักงานเขตคลองสามวา นำคณะครูศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้
12 พฤศจิกายน 2564
นางดาราลักษณ์ อุณหวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกลางคลองสอง สำนักงานเขตคลองสามวา นำคณะครูศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ "วันนี้ที่อีรั้ว กับสวนไม้ 4 ด" เป็นการจัดทำสวนเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สวนไม้ 4 ด ประกอบด้วย ด ที่ 1 คือ ไม้ดู พืชผักและต้นไม้ทุกชนิดที่ปลูกดูแล้วสบายใจ สบายตาและมีประโยชน์ ด ที่ 2 คือ ไม้ดอก เป็นไม้ที่ทำให้สวนสดชื่นด้วยพันธุ์ไม้ดอกที่สวยงามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ด ที่ 3 คือ ไม้ดม เป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นอโรม่าทำให้ผ่อนคลายและร่มรื่น ส่วนมากจะเป็นไม้เลื้อย ด ที่ 4 คือ ไม้แดก (รับประทาน) เป็นพืชผักสวนครัวและไม้ยืนต้นที่สามารถรับประทานได้ตามหลักที่ว่า "ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก" ซึ่งจัดบูรณาการกับชุมนุมการปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น พืชผักสวนครัว การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การปลูกเมล่อนกรีนเน็ต ชุมนุมกล้วยตากออร์แกนิค เป็นการถนอมอาหารและการแปรรูปที่ปลอดภัยและชุมนุมการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้เพื่อการตกแต่งสวนให้สวยงาม ประหยัดและคุ้มค่า โดยใช้หลักการ DIY และการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทุกท่าน เพื่อจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงประจำวัน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิถีลำอีรั้ว ของโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว โดยมีนางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสวนเมล่อนและพิพิธภัณฑ์ฯ
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,00:00   อ่าน 211 ครั้ง