ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงขอปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2564
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าอีรั้วทุกท่านสืบเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจึงขอปิดโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2564 ทั้งนี้จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองกำชับนักเรียนทบทวนบทเรียนในหนังสือ/แบบฝึกหัด ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด และคอยติดตามข่าวสาร/การเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.....
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 190 ครั้ง