ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
เรื่อง การปิดสถานศึกษาชั่วคราว
เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทางสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จึงมีประกาศให้ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้น โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร หยุดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 มกราคม 2564 ให้เปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
งานหรือแบบฝึกหัด ครูประจำชั้นจะประสานผ่านไลน์กลุ่มชั้นเรียน และเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน ระบบ DLTV ให้นักเรียนนำงาน/การบ้าน/แบบฝึกหัดมาส่งครูประจำชั้น/ครูผู้สอนวันที่ 18 มกราคม 2564 และรับงานไปทำต่อพร้อมทั้งมารับนมอีก 10 กล่อง ไปด้วยในวันเดียวกัน ตามตารางการรับนม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 198 ครั้ง