ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
ประกาศโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ทำการเปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ขอความกรุณาผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัดโดยทางโรงเรียนจะขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองดังนี้
1. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 ส่ง-รับ นักเรียนบริเวณห้องสมุดประตู 1 ด้านหน้าทางขึ้นอาคาร 5 ชั้นผู้ปกครองนักเรียนป.1-6 ส่ง-รับนักเรียนบริเวณหน้าประตูโรงเรียน
2. ขอความกรุณาตรวจเช็คอาการของนักเรียนในปกครองของท่านทุกวันก่อนมาโรงเรียนถ้ามีอาการไข้ ตัวร้อน ไอจามมีน้ำมูกขอให้นักเรียนกักอยู่บ้านไม่ต้องมาโรงเรียน 14 วัน
3. จัดอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวสำหรับนักเรียนมาใช้ที่โรงเรียน
4. ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลามันล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง
5. ถ้าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหยุดพักที่บ้าน 14 วัน และแจ้งทางโรงเรียน
ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติ ตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานและตัวท่านเองขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,00:00   อ่าน 194 ครั้ง