ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการศึกษา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วโดย นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักการศึกษา ในการออกตรวจพื้นที่สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น จำนวน 35 ห้อง อีกทั้งยังให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน โรงอาหาร และเข้าเยี่ยมชมเรือนวิถีไทยรวมน้ำใจสู่ลูกรัก "พิพิธภัณฑ์ วิถีลำอีรั้ว"
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 154 ครั้ง