ภาพกิจกรรม
ประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
28 มีนาคม 2566
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว โดยนางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย นางสาวศศิธร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และนางสาวนภาพร ศรีทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอิสลามลำไทร ณ ห้องประชุมอาทิตย์ทาบทอง โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566,22:24   อ่าน 49 ครั้ง