ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
วันที่ 24 มีนาคม 2566
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว โดยนางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานการจัดการขยะ ณ โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,22:19   อ่าน 92 ครั้ง