ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบัณฑิน้อย
วันที่ 15 มีนาคม 2566
นางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนมุ่งมั่น ตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนก้าวต่อไปในอนาคต
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2566,22:12   อ่าน 44 ครั้ง