ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
14 มีนาคม 2566
นางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว มีความเข้าใจ และปฏิบัติได้จริงในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการอพยพหนีไฟ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติจริงในการค้นหา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,22:09   อ่าน 45 ครั้ง