ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี ปีการศึกษา 2565
วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว นำโดยนางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิด  มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การจับสลากมอบของขวัญและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนงานวันเด็กของโรงเรียน ในนามของผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2566,20:37   อ่าน 56 ครั้ง