ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
       วันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว โดย นางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว

โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565,21:46   อ่าน 120 ครั้ง