ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
วันที่ 7 ธันวาคม 2565
       โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว นำโดยนางสาวพิชามญชุ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยได้รับการฝึกจากทีมวิทยากรและจิตอาสาจากศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก  เพื่อให้มีความรู้และทักษะด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และการปฐมพยาบาลฉุกเฉินจึงได้จัดการอบรมแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ณ ห้องอาทิตย์ทาบทอง โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว 

โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,15:51   อ่าน 77 ครั้ง