ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการพิชามญชุ์ กองแก้ว
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
คณะครู บุคลากร นางสุวรรณ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประเสริฐ อับดุลลากาซิม รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางอุทัยวรรณ โซ๊ะสลาม กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชนลำอีรั้ว ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านผู้อำนวยการพิชามญชุ์ กองแก้ว ในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมเรือนวิถีไทยรวมน้ำใจสู่ลูกรัก "พิพิธภัณฑ์วิถีลำอีรั้ว"
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2565,15:30   อ่าน 99 ครั้ง