สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
  ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
   
         ตราสัญลักษณ์ กทม. เป็นผู้ดูแลสำนักการศึกษาและโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
        ช้างใช้งวงรองรับตัวหนังสือที่มีตัวย่อ สร.(สุเหร่าอีรั้ว) เปรียบเสมือน
        โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วได้ให้ปัญญา ความรู้แก่นักเรียน แสงสว่างจากร่มฉัตรสว่าง
    ให้ความรู้กระจายไปสู่ชุมชน และสังคม

สีประจำโรงเรียน

               เขียว-เหลือง

สีเขียว   เป็นสีที่มาจากต้นไม้ต่างๆ ที่ให้ความสดชื่น มีชีวิตชีวา  และความร่มรื่น

สีเหลือง  เป็นสีแห่งวุฒิภาวะหรือการเจริญเติบโตเต็มที่   แสดงถึงความสว่าง และเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นประดู่

ที่มา  เนื่องจากบริเวณโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เป็นที่ลุ่ม มีน้ำท่วมขังเป็นประจำในฤดูฝน ปลูกต้นไม้ต่างๆ ตายหมดทางโรงเรียนจึงได้ทดลองนำต้นประดู่มาปลูกในโรงเรียนพบว่า ต้นประดู่ทนต่อสภาพดินในที่ลุ่ม  น้ำท่วมขังสามารถเติบโตได้ดี

                ลักษณะของต้นประดู่ จะมีทรงต้นที่ใหญ่ มีกิ่งก้านที่แข็งแรง มีใบสีเขียวครึ้ม  และดก แน่นหนามาก  จะผลัดใบในฤดูหนาว ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะดี  คนนิยมนำไปปลูกเพื่อให้ร่มเงาในสถานที่ต่างๆ

                เปรียบต้นประดู่กับการศึกษา คือ นักเรียนที่เติบโตในสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็สามารถพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต  เป็นหลักของชุมชนและประเทศชาติ  เช่น ประดู่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาให้ปวงชน