รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
250 ม.7   แขวงโคกแฝด  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029880512 เบอร์แฟกส์ 029880512
Email : suraoerua_school@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :