ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มี.ค. 66 สอบ NT ป.3
01 มี.ค. 66 ถึง 31 มี.ค. 66 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6
ชุดสุภาพ
20 ก.พ. 66 สอบ RT ป.1
13 ม.ค. 66 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
05 ม.ค. 66 ถึง 31 ม.ค. 66 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องเพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง
ชุดพละ
05 ธ.ค. 65 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ วันสิ่งแวดล้อมไทย
01 ธ.ค. 65 ถึง 29 ธ.ค. 65 นิเทศภายในโรงเรียน (เพื่อนครู)
01 ธ.ค. 65 ถึง 28 ก.พ. 66 ผอ.นิเทศการสอน
01 ธ.ค. 65 ถึง 12 มี.ค. 66 English Camp
25 พ.ย. 65 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว จัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โดยถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณแปลงเกษตรโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว
20 พ.ย. 65 ถึง 13 ม.ค. 66 กิจกรรมกีฬาสี
01 พ.ย. 65 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
11 ต.ค. 65 โครงการสัมนาศึกษาดูงานของครูและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในโรงเรียน
วันที่ 11 ตุลาคม 2565
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว โดย นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากร เข้าร่วมโครงการสัมมนาศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากร ประจำปี 2565 แบบไป - กลับ จำนวน 1 วัน ณ “พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช” ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งศึกษาดูงานในด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรม “ตึกมหาราช” "ตึกราชินี" เป็นการผสมผสานระหว่างไทย จีน และตะวันตก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เรือนวิถีไทย ร่วมน้ำใจสู่ลูกรัก "พิพิธภัณฑ์ วิถีลำอีรั้ว" ของโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ต่อไป
10 ต.ค. 65 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10 ต.ค. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 ปิดปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
01 ต.ค. 65 ถึง 06 ต.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
30 ก.ย. 65 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด (Day camp)
วันที่ 30 กันยายน 2565
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด (Day camp) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว โดยมี นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เป็นประธานในพิธีเปิด
23 ก.ย. 65 กิจกรรมคัดกรองและเตรียมความพร้อมนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 23 กันยายน 2565
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว จัดกิจกรรมคัดกรองและเตรียมความพร้อมนักเรียน ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว โดยมี นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี
19 ส.ค. 65 กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง ปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง ปีการศึกษา 2565 ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
19 ส.ค. 65 ทัศนศึกษา
12 ส.ค. 65 ถึง 18 ส.ค. 65 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่
วันที่ 11 สิงหาคม 2565
นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว คณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดระบายสีกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียน 
และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี โดยการร่วมกันทำเก็บขยะภายในโรงเรียน
29 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2565
28 ก.ค. 65 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว โดย
นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครู ตัวแทนนักเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี โดยการร่วมกันทำเก็บขยะภายในโรงเรียน
08 ก.ค. 65 ถึง 25 ก.ค. 65 นิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 41

นิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 41 "ทักษะชีวิต เนรมิตรอนาคต" ระหว่างวันที่ 8-25 กรกฎาคม 2565
1. วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา กิจกรรมคัดเลือก "ครูดีเด่น" เข้าร่วม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้
(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย มงคลวัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
(2) กลุ่มสาระการเรียนดนตรี-นาฎศิลป์ นำโดย นายเสถียร นิระพงษ์ ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1
????โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ได้รับการคัดเลือกเป็น "ครูดีเด่น" ระดับเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา และเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานต่อในระดับกรุงเทพมหานคร ต่อไป
2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนอิสลามลำไทร กิจกรรมการประกวดโครงงาน เข้าร่วมการประกวด 3 ระดับ ระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
????โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และได้รับรางวัลชมเชยระดับปฐมวัย
3. วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย การแข่งขันความสามารถครู กิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนการสอน (สื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดย นางสาวสุจิตรา คณาวรรณ์ ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1
????โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันความสามารถครูกิจกรรมการประกวดสื่อการเรียนการสอน (สื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินา กิจกรรมการประกวดท่าทางประกอบเพลง (แดนเซอร์) เข้าร่วมการประกวด 2 ระดับ ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
????โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับปฐมวัย และรางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา
????โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ การสนับสนุน กิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ????

01 ก.ค. 65 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565
นางวรางคณา หวัดสนิท เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้กำกับลูกเสือ-ยุวกาชาด และนักเรียน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในครั้งนี้
26 มิ.ย. 65 วันสุนทรภู่
24 มิ.ย. 65 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
วันที่ 24 มิถุนายน 2565
นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าอีรั้วคณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ
1. การแข่งขันตอบปัญหาวันสุนทรภู่
2. การประกวดระบายสีภาพวันสุนทรภู่
3. การประกวดการคัดลายมือ
4. ประกวดชุดการแต่งกายตัวละครเรื่องพระอภัยมณี
5. เข้าฐานเรียนรู้ ดังนี้
ฐานที่ 1 ปริศนาอักษรไขว้
ฐานที่ 2 สุภาษิตสอนหญิง
ฐานที่ 3 สนุกกับคำคล้องจอง
ฐานที่ 4 ปริศนาคำทาย
6. นักเรียนร่วมกันระบายสี จัดทำป้ายต่อต้านยาเสพติด
7. ครูให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ในห้องเรียนและหน้าเสาธง
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู 2565
16 มิถุนายน 2565
นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าอีรั้วคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ เนื่องจากครูเป็นบุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือ เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดี ส่งผลให้ครูเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
12 มิ.ย. 65 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
12 มิถุนายน 2565
โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งแนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งรายงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งปรึกษาหารือเรื่องผลการเรียนและพฤติกรรมของบุตรหลานเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลานให้เป็นคนดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว ตลอดทั้งรับค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2565
02 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
2 มิถุนายน 2565
นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว และนางสาวศศิธร ภู่วาว ศึกษานิเทศก์ ถวายพระพรชัยมงคล และจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี "พระราชินี" ทรงเจริญพระชนมายุ 44 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
27 พ.ค. 65 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงระยะที่ 1
27 พฤษภาคม 2565
       นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากร โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ดร.บุษราคัม ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ดร.ศศิธร ภู่วาว ดร.วาสนา รังสร้อย ดร.นริศรา ริชาร์ดสัน และนางสาวสริญภักด์ สุริโย ในโอกาสรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงระยะที่ 1 ทางโรงเรียนได้รับการชื่นชมและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนลงสู่การปฏิบัติจริง ประสบผลสำเร็จสามารถนำไปต่อยอดและประกอบอาชีพได้ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
17 พ.ค. 65 ถึง 20 ก.ย. 65 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E ประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 20 กันยายน 2565
นางวรางคณา หวัดสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว คณะครู และบุคลากร ร่วมกับ สถานีตำรวจนครบาลลำผักชี จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน D.A.R.E ประเทศไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-site
เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-site