ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ธ.ค. 63 ถึง 06 ม.ค. 63 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6
ชุดสุภาพ
12 มี.ค. 63 English Camp
07 มี.ค. 63 สอบมาตรฐานกลาง ป.2,4,5
04 มี.ค. 63 สอบ NT ป.3
27 ก.พ. 63 สอบการอ่าน ป.1-6
06 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้น ป.6
เข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้น ป.6  ณ ค่ายลูกเสือวันวาน
29 ม.ค. 63 โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องเพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง
ชุดพละ
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
05 ธ.ค. 62 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ วันสิ่งแวดล้อมไทย
01 ธ.ค. 62 ถึง 10 ม.ค. 63 กิจกรรมกีฬาสี
01 ธ.ค. 62 ถึง 26 ธ.ค. 62 ผอ.นิเทศการสอน
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11 ต.ค. 62 ปิดปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
10 ต.ค. 62 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
01 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
26 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
12 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่
12 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
01 ส.ค. 62 ถึง 30 ก.ย. 62 นิเทศภายในโรงเรียน (เพื่อนครู)
01 ส.ค. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 การนิเทศภายในเครือข่ายที่ 41
29 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย
10 ก.ค. 62 ทัศนศึกษา
01 ก.ค. 62 พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนามลูกเสือ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่
03 มิ.ย. 62 - กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
16 พ.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
11 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือของกลุ่มเครือข่ายที่ 41 (3)